To Top

Igazgatói - köszöntő

gyergyo nagyzoltan2 ja

Tisztelet­tel és szeretet­tel köszön­tök min­den látó­gatót a Sepsibükszádi Mikes Ármin Általános Iskola megújult honlapján! Iskolánknak nem­c­sak múltja van, hanem jövője is. A múltjára, az eddig elért ered­ményekre büszkék lehetünk, a jövőre pedig már ma gon­do­l­unk.  Az együttműködés fontos eleme a kom­mu­niká­ció, ame­lyet az iskola immáron a világhálón keresztül is foly­tatni kíván a szülőkkel, diákokkal, és azon láto­gatókkal, akik vir­tuálisan szeretnének betek­in­tést nyerni intézményünkbe.
Célunk, hogy e hon­lap segít­ségével az aktuális híreket, történéseket a lehető leg­gy­orsab­ban közzé tegyünk, illetve a leg­fontosabb infor­má­ciók mindig elérhetőek legyenek az érdek­lődők számára.

Tar­tal­mas böngészést kívánok!  Boér Rozália igazgató

DOKUMENTUMOK

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file Ordin ME Nr.3300_2021 2.6 MB 2021-02-26 14:40:13
A Microsoft Powerpoint file PPT BEMUTATO 2018-2019 6.73 MB 2020-04-29 14:55:21
A Microsoft Powerpoint file 2017-2018 6.18 MB 2020-04-29 14:36:15
A Microsoft Powerpoint file 2016-2017 3.91 MB 2020-04-29 14:36:15

ROVACCINARE

Search

SEPSI CIMER       © Sepsibükszád             Mike Web                MIKEWEB                      Flag Counter

Mikes Ármin Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account